Home / 3-5 år Førskole  / Understøttende undervisning der bidrager til trivsel, vækst og læring

Understøttende undervisning der bidrager til trivsel, vækst og læring

Understøttende undervisning der bidrager til trivsel, vækst og læring Med folkeskolereformen blev begrebet understøttende undervisning introduceret.  Generelt set lægger understøttende undervisning op til at understøtte elevernes læreprocesser på kreative og mangfoldige måder - krop og bevægelse

Helle Fisker

Understøttende undervisning der bidrager til trivsel, vækst og læring

Med folkeskolereformen blev begrebet understøttende undervisning introduceret.  Generelt set lægger understøttende undervisning op til at understøtte elevernes læreprocesser på kreative og mangfoldige måder – krop og bevægelse tænkes ind som en vej til trivsel og læring.

Understøttende undervisning skal blandt andet sikre at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på og kan, ud over at have et direkte fagrelateret indhold have et bredere sigte som eksempelvis indsatser der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Inspiration og konkrete materialer til understøttende undervisning
ABC-leg tilbyder pædagogiske redskaber og konkrete materialer som læreren og/eller pædagogen kan anvende for at:

 • sikre at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på
 • styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

ABCleg har et tæt samarbejde med Helle Fisker, som har mere end 20 års erfaring som underviser og pædagogisk udviklings- og proceskonsulent inden for skoleområdet.  Som procesunderstøttelse og for at omsætte teori til praksis, skriver Helle Fisker bøger, holder foredrag, workshops og udvikler undervisningsmateriale sammen blandt andet ABCleg.

Bøger og undervisningsmateriale som er oplagt at anvende for at

 • sikre at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på

Bøger:

”Lær med stil – læringsstilenes hvad, hvorfor, hvordan(Dansk psykologisk Forlag, 2011)

Undervisningsmateriale:

Bøger og undervisningsmateriale som er oplagt at anvende for at

 • styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Bøger:

 • ”Positiv psykologi og styrketræning – skab trivsel, vækst og glæde”(Akademisk Forlag, 2012)
 • ”Find dine styrker – også dem du ikke troede du havde” (Abcleg, 2014)

Undervisningsmaterialer:

 • ”Kalle kanin på styrkejagt”, Fisker, H & Jensen Figge, M (Abcleg, 2015)
 • ”Min selvbiografi” Fisker. H & Knudsen, A, (Dafolo, 2005)

Inspirationskursus inden for understøttende undervisning

Helle Fisker initierer, udvikler og gennemfører efter- og videreuddannelsesforløb inden for blandt andet understøttende undervisning. Deltagerne får på kurset Helle Fiskers bud på, hvordan vi kan skabe en understøttende undervisning, som bidrager til elevens trivsel, vækst og læring.

Trivsel – personlig og social kompetenceudvikling

Første del af kurset har fokus på, hvordan vi kan styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Helle Fisker præsenterer positiv psykologi og den styrkebaserede tilgang som et kvalificeret bud på, hvordan vi kan fremme trivsel og give alle elever mulighed for at møde opgaver og udfordringer med et stort beredskab og styrkeniveau. Tankerne bag positiv psykologi præsenteres kort og underbygges med konkrete eksempler på, hvordan lærere og pædagoger skaber mulighed for at italesætte elevernes styrker, give dem mulighed for at få indsigt i egne styrker, udfolde elevernes ressourcer og skabe muligheder for en realisering af deres potentialer.

Mange måder at lære på

Anden del af kurset imødekommer kravet om at, den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på.Helle Fisker tager udgangspunkt i at vi alle lærer forskelligt og præsenterer strategier, der imødekommer forskellige måder at lære på. Derudover giver Helle Fisker konkrete eksempler på, hvordan lærere og pædagoger kan skabe differentierede processer, som styrker koncentrationen og øger motivationen.

Understøttende undervisning
Helle Fisker er uddannet folkeskolelærer, har en Master i læreprocesser(MLP), en Human Ressource Development uddannelse (HRD), er Certified Learning Styles Trainer,US (CLST) og Psykoterapeut (EIP). Med mere end 20 års erfaring som underviser og pædagogisk udviklings- og proceskonsulent initierer og gennemfører Helle Fisker udviklingsprojekter i kommuner, på skoler og i institutioner herunder efter- og videreuddannelsesforløb for undervisere inden for blandt andet folkeskolen. Helle Fisker tilbyder og kombinerer forskellige metoder baseret på nyeste forskning på læringsområdet, eksempelvis:

 • positiv psykologi og styrkerne
 • læring og didaktik
 • klasse- og læringsledelse
 • målsætningsarbejde og vurdering for læring med eleven
 • læringsstile – mange måder at lære på

Helle Fisker sætter fokus på de enkelte metoder og teoriers muligheder og begrænsninger. Som procesunderstøttelse og for at omsætte teori til praksis, udvikler Helle Fisker undervisningsmateriale, skriver artikler, bidrager til antologier, udgiver bøger, holder foredrag og workshops.

Yderligere info: www.hellefisker.dk

POST TAGS:
Review overview