Læring i bevægelse, Læringsstile

Understøttende undervisning der bidrager til trivsel, vækst og læring