Home / 3-5 år Førskole  / Lær bogstaver med øjne, ører, hænder og krop.

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder og krop.

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder og krop Lær bogstaver læringsstilskoncept er et unikt materiale, idet der til hvert af de 29 bogstaver hører en illustration, som understøtter bogstavet form. Mange børn har f.eks. svært ved

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder og krop

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder og krop

Lær bogstaver læringsstilskoncept er et unikt materiale, idet der til hvert af de 29 bogstaver hører en illustration, som understøtter bogstavet form. Mange børn har f.eks. svært ved at skelne mellem b og d, men ved hjælp af illustrationerne som ”gemmer” bogstavets form bliver det betydeligt nemmere. Barnet genkender bogstavet, fordi de støtter sig til illustrationen f.eks. kan barnet huske bjørnenes mave er foran – hvor dragen ”bagende” vender bagud

Materialet bygger på teorien om læringsstile, og giver barnet mulighed for at lære bogstaverne ud fra en auditiv tilgang (at bruge ørerne), en visuel tilgang (at bruge øjnene), en taktil tilgang (at bruge hænderne), en kinæstetisk (at bruge kroppen).

Materialet er differentieret, så nogle har mulighed for at arbejde med bogstaver, andre med ord, og igen andre har mulighed for at arbejde med sætninger.

Materialet er udviklet af Pædagogisk udviklingskonsulent og læringsstilsekspert Helle Fisker. Helle Fisker er kendt som foredragsholder, forfatter og sparringspartner i konkrete udviklingsprojekter på skoler/institutioner i hele  Danmark.

Materialet er færdigdesignet og skal blot udprintes, udklippes og er derefter klar til brug.

Lær bogstaver læringsstilskoncept indeholder:

Materialet lægger op til brug af tryllemaskiner og popcorn bægre, disse skal købes separat.

Bogstavbingo, Ordbingo og Sætningsbingo

Bogstavjagt

Flipflaip natur, Flipflaip rim og Flipflap bogstaver

Fluesmækkeren – smæk illustrationer og Fluesmækkeren med ordfluer

Bogstavhjulet, Ordhjulet og Sætningshjulet

Du skal finde en ting som begynder med y og Lyt en illustration

Du skal finde æ (zip.fil med lyde) og Lyt et bogstav

Popcorn – bogstaver, Popcorn – ord og Popcorn – sætninger

Fluesmækker – smæk et bogstav og Fluesmækker – smæk et ord

Sno – dig uden forbogstav, Sno-dig – ord og Sno-dig bogstaver

Samlevejledning til tryllemaskine, Tryllemaskine bogstaver og Tryllemaskine ord

Vedledning til Lær bogstaver med ….

Materialet kan købes her så du selv kan arbejde videre og med tilhørende tryllemaskine og popcornbægre.

Review overview