10-14 år Mellemtrin, 3-5 år Førskole, 6-9 år Indskoling, Socialtræning

Plakat Selvværdsspejlet