Home / 10-14 år Mellemtrin  / Løft selvværd med plakat af selvværdsspejlet

Løft selvværd med plakat af selvværdsspejlet

Løft selvværd med plakat af selvværdsspejlet Plakat Selvværdsspejlet sætter fokus på selvværd, trivsel og forebyg mobning i klassen med plakaten Selvværdsspejlet. Selvværdsspejlet er en metode, som sætter fokus på børnenes selvoplevelse og selvværd med i ligeværdig kommunikation og

Selvværdsspejl

Løft selvværd med plakat af selvværdsspejlet

Plakat Selvværdsspejlet sætter fokus på selvværd, trivsel og forebyg mobning i klassen med plakaten Selvværdsspejlet.

Selvværdsspejlet er en metode, som sætter fokus på børnenes selvoplevelse og selvværd med i ligeværdig kommunikation og anerkendende samtale.

Hvad er selvværd?

Børn med et højt selvværd mobber ikke! At have selvværd er basalt vigtigt, for at kunne udfolde sig som menneske. Børn, der mobber andre, og ofte også børn, der bliver mobbet, har af forskellige årsager lavt selvværd i situationen. Plakaten med de 7 trin er med til visuelt minde børnene om deres selvoplevelse.

Vi fødes ikke automatisk med selvtillid, selvfølelse og selvværd – det er noget vi opbygger gennem livet.

Selvtillid er det ydre, det handler om det, vi kan. Det, vi er gode og dygtige eller dumme og dårlige til – det, vi kan præstere.

Selvfølelsen er det indre, en kerne eller et center. Vi kender den sunde, veludviklede selvfølelse på fornemmelsen af at hvile i sig selv, at være tilpas med sig selv. Den lave selvfølelse kendes som en konstant følelse af usikkerhed. Selvfølelsen kan defineres som en grundlæggende følelse af at være værdifuld som det menneske, man er, uden konstant at skulle gøre sig fortjent til at få andres anerkendelse.

Selvværdet defineres som summen af selvtillid og selvfølelse. Selvværd er ikke en stationær størrelse, men varierer fra situation til situation, fra sted til sted, fra tid til anden. I skolesammenhæng styrkes elevernes selvværd af, at hver enkelt bliver set og hørt som præcis den person, vedkommende er, og det er netop hensigten med selvværdsspejlet.

Formål med Plakat Selvværdsspejlet

-Eleverne får fokus på begreberne selvværd, selvtillid og selvfølelse
-De bliver opmærksomme på, hvad de selv har behov for
-De bliver opmærksomme på, hvad der skal til for at hjælpe andre til bedre selvværd

Plakatstørrelse 30 × 40 cm.

Download selvværdsspejl og Kopiark, kan også købes hos ABCLeg som trykt plakat.

Review overview