Home / Børn med særlige behov  / Motorisk uro i kroppen

Motorisk uro i kroppen

Motorisk uro i kroppen  Skrevet af Sansemotorisk konsulent Mette Drescher Jensen Motorisk uro kender i børn med det?, børn som har meget svært ved at sidde stille, børn som altid hurtigt er videre til det næste, børn

sansemotorik

Motorisk uro i kroppen 

Skrevet af Sansemotorisk konsulent Mette Drescher Jensen

Motorisk uro kender i børn med det?, børn som har meget svært ved at sidde stille, børn som altid hurtigt er videre til det næste, børn som hurtigt bliver kørt op og som har svært ved at falde ned igen, børn som har svært ved at falde i søvn og som måske har en meget afbrudt søvn, børn som har svært ved at holde koncentrationen og fokus ret lang tid af gangen – rigtig mange vil sikkert kunne nikkende genkende nogle af disse ting og tænke, at det er jo en helt naturlig del af det at være barn at være urolig – og det er det også!
Der er dog børn som har en større motorisk uro i kroppen end de fleste andre og for dem har det stor indflydelse på dem og deres omverden og har ofte også store konsekvenser for deres både fysiske og sociale udvikling.
Årsagen til at nogle børn har en generende motorisk uro i kroppen kan være mange og et mix af flere faktorer. Det er dog ofte, at årsagen kan findes i en moden sansemotoriske udvikling hos barnet. Det betyder ganske kort at, de primære sanser ikke arbejder sammen som de burde.

Sanseindtryk

Sanseindtryk fra Labyrintsansen, Taktilsansen og Kinæstesisansen bliver altså ofte mistolket og ikke korrekt registreret i hjernen. Sorteringen af indtrykkene i hjernen bliver svære og langsommere og sansningen kommer ikke hurtigt nok frem til hjernen eller tilbage til kroppen. Resultatet vil være, at kroppen ikke reagerer som vi vil forvente eller som det er mest hensigtsmæssigt – her er motorisk uro i kroppen ofte en af disse ikke altid hensigtsmæssige reaktioner.

3 primære sanser

Labyrintsansen, Følesansen og Kinæstesisansen, danner grundlaget for børns motoriske udvikling. Disse 3 sanser danner sammen med synet vores samlede balance og de danner grundlaget for al bevægelse. Deres samarbejde sikre, at vi er i stand til at holde balance, orientere os, koordinerer, have glidende bevægelser, og alle de andre væsentlige funktioner, der høre til vores bevægelse af kroppen og vores evne til at tillære os nye færdigheder.
Børn som bøvler med sanserne, er ekstra udfordret på deres motorik, udvikling og deres evne til at sanseintegrere.

Så sid dog stille og hør nu efter ….

En dreng på 5 år går i børnehave og skal snart starte i skole. Det er både børnehave og forældre nu lidt spændt på, for han har virkelig svært ved at sidde stille, han er altid i fart, altid til og fra tingene, han har svært ved at tage imod beskeder, han kan ikke koncentrere sig om en lille opgave, han er udad reagerende og kommer ofte til at skubbe og slå de andre børn lidt for hårdt.
Han er dog altid ked af det bagefter og mente ikke noget ondt med det. Sidst på dagen er han helt færdig og ofte er det svært at få spist aftensmad og komme i bad, uden at det ender i en konflikt. Selvom han tydeligvis er super træt, så tager det lang tid inden han falder i søvn.

Labyrintsans som gør ham svimmel

Årsagen til hans situation kan være en Labyrintsans som gør ham svimmel og som gør at han har det bedst med at være i fart når han bevægelser sig. Fart er med til at holde balancen og fjerne opmærksomheden på at han føler ubehag med at bevæge sig. Han kan have nogle ikke-integrerede reflekser som driller ham og som næsten bogstaveligt talt føles som at have ild i numsen. Han kan have en overreagerende taktilsans som gør at han føler fysiske berøringer som noget der gør ondt og han reagere helt instinktivt på berøringer ved at forsvare sig – altså slå fra sig.
Han bruger kræfter på at prøve at sidde stille på stolen, men når han også skal koncentrere sig om ikke at falde ned fra stolen, fordi han er så svimmel og myrerene i numsen også driller – så er det altså rigtigt svært også at høre efter og forstå hvad der er pædagogen gerne vil have ham til. Når det bliver sidst på eftermiddagen og han kommer hjem, så går luften af ballonen. Han har simpelthen ikke flere kræfter hverken fysisk eller psykisk på at prøve at ”opfører” sig som han godt ved de voksne gerne vil have ham til. Han kan ikke rumme mere, bærret – hjernen – er fyldt op med indtryk.

Indtryk fylder i hjernen

Alt hvad der er foregået omkring ham, har han taget ind og alle indtryk fylder lige meget inde i hovedet på ham. Han kan ikke sortere det uvæsentlige fra og kun fokusere på det vigtige.
Det er hverdagen for mange af de børn som lider af en dårlig sanseintegration – og det er rigtig dårlige betingelser for ikke at sige næsten umulige betingelser, for at kunne koncentrere sig og for indlæringen!
Som jeg håber det tydeligt fremgår, så er motorisk uro i kroppen bare en af flere symptomer på en udfordret motorik og den medfølgende dårlige sanseintegration. Eksemplet med vores dreng ovenfor er blot et eksempel på hvordan et barn’s hverdag kan se ud.
Nu er det heldigvis sådan at langt de fleste børn udvikler sig helt som det er planlagt – med lige så mange variationer som der er børn. Men fælles er at deres sanser bliver stimuleret, helt automatisk gennem deres naturlige udvikling, nysgerrighed, og stædighed. Vi skal blot være opmærksomme på, at børnene har mulighed, frihed og plads til at undersøge, udfordrere, lege og bevæge sig.
Det vi skal være ekstra opmærksomme på, er de børn, som af den ene eller anden grund har nogle ekstra udfordringer, der hæmmer deres mulighed for at undersøge, udfordrere, lege og bevæge sig, som de andre børn.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarere eller bare er nysgerrig så er du altid meget velkommen til at kontakte” Sanse Motorik – Det bedste til dig barn” eller se mere på  http://www.sansemotorik.net ”Sanse Motorik – Det bedste til dit barn” har klinikker i Viborg, Ikast og Vejle
God fornøjelse med legen og bevægelsen!
Tidligere artikler af Mette:
Review overview