SMART Notebook-lektion

Sæt fut i den interaktive tavle

I dag er dagtilbuddet i højere grad end tidligere et udviklings- og lærested. Rundt omkring i de enkelte daginstitutioner arbejdes der med pædagogiske læreplaner, som indeholder mål for læring og overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante aktiviteter og metoder.

ABCLeg ønsker at støtte op om læringen i daginstitutionerne og bidrage til at alle børn får optimale betingelser, når de skal lære: Vi har derfor udviklet interaktive ressourcer udfra læremålene:

– Alsidig personlig udvikling

– Krop og bevægelse

– Kulturelle udtryksformer og værdier

– Natur og naturfænomener

– Sociale kompetencer

– Sproglig udvikling

Som noget unikt inddrager vi læringsstile i vores udvikling, da vi vores erfaring viser at børn lærer bedst ved brug af flere sanser.

Vi sammensætter gerne vores bud på, hvordan I optimal inddrager digitale medier og interaktive tavle i jeres institution.

Kontakt os på info@abcleg.dk