Nyheder

Børnehaveklassens dag

Børnehaveklassens dag.  mandag d. 10. oktober 2011

Sunde børn i vanskeligheder

Sted: Park  Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

 

Program

8.30 – 9.00    kaffe

9.00 – 9.15    Sang og velkomst

9.15 – 11.30  (med kort strække ben pause)

 

Anerkendende samtaler med børn , den nye forældregeneration,  v. Førskolelærer og forfatter Emilie Kinge

Foredraget vil presentere anerkjennelse som kvalitet og hvordan den kommer til uttrykk i vår atferd og våre samtaler med barn. Anerkjennelse synes å fungere som en døråpner i kontakt med barn som strever med samhandling, oppmerksomhet og konsentrasjon og kan være avgjørende for de barn vi ønsker å støtte og hjelpe. Det vil bli gitt eksempler på dette.  Men alle barn trenger å møte anerkjennende voksne. Så hvordan kan vi redusere barns ensomhetsopplevelser, bekymringer og uro? Hvordan kan vi anvende oss selv, – og samtalen, –  til å komme nær barns egne følelser og opplevelser? Hvordan kan vi hjelpe barn til økt selvinnsikt, selvforståelse og selvrespekt gjennom anerkjennende kommunikasjon? Og hvordan kan vi bidra til at barn utvikler sitt følelsesspråk? Hvordan kan vi hjelpe barn til å tenke, reflektere og undre seg over det som skjer i dets samhandling med andre og ta barnet med på å utvikle ideer og forslag til løsninger på det som oppleves vanskelig for dem? 

 

11.30 – 12.00 Mulighed for at se på forlagsmaterialer  

12.00 – 12.45  Frokost

12.45 – 14.00                      Workshop 1:

14.15 – 15.30                      workshop 2:

 

A.     Når anerkendelse og konsekvens går hånd i hånd! v/ lærer og pædagogisk udviklingskonsulent Malene Birgertoft, Esbjerg Kommune.

Klasseledelse, Anerkendelse, Sammenhæng og Arbejdsmiljø er ordene, der dækker beskrivelsen KASA. KASA tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang, og arbejder ud fra, at de voksne omkring det enkelte barn, altid fremhæver

”Det de ønsker barnet skal gøre mere af”.Samtidig skal barnet have en tydelig fornemmelse af, hvad det er, der betinger det at kunne indgå i et klasse- fællesskab.

Børnene og de voksne omkring børnene er enige om hvilke regler og rutiner, der er gældende.  Det fremgår også tydeligt, hvilke konsekvenser der er, hvis man på trods af, at den voksne har forsøgt at hjælpe med at ændre på situationen ikke udviser den ønskede adfærd. Børnene får på en anerkende måde, hjælp til at gøre det de ikke mestre så godt.

”Børn gør det rigtige, hvis de kan”

 

B.     Den man røre mopper men ikke -Taktil rygmassage i børnehaveklasen

v. Børnehaveklasseleder Maj-Britt Halbbauer og skoleleder Jørn Jørgensen

En teoretisk og praktisk gennemgang af, hvordan taktil rygmassage kan indgå i det forebyggende mobningsarbejde, samtidig med at elevernes trivsel øges og elevernes adfærd og relationer bliver positive.

Deltagerne præsenteres for projektets formål, forøvelser og praktiske tips om, hvordan man kommer i gang med taktil rygmassage i en klasse. Seancen afslutter med at alle gennemfører et rygmassageforløb.

Endvidere er der et forløb om fodmassage i børnehaveklassen, hvordan det kan gennemføres og betydningen for klassen trivsel. Desuden  gives eksempler på, hvilke motoriske oplysninger, børnehaveklasseledere kan få ved at give børnene fodmasage.

 

C.     ANERKENDENDE PROBLEMLØSNING  VED HJÆLP AF SPEJLING OG -JEGSTØTTE

v.Privatpraktiserende psykolog, cand. psych.,specialist i klinisk børnepsykologi-– Lars Rasborg

Børns problemadfærd er meningsfuld, selv om den er uhensigtsmæssig. Spejling går ud på at forstå meningen og fortælle den til barnet. Derved anerkendes barnet som meningsfuldt, hvilket gør det mere åbent for adfærdsændring. I andre situationer er der, mere end at forstå, brug for ved hjælp af jeg-støtte at guide børn gennem handlingsforløb, som er vanskelige for dem. Spejling og jeg-støtte kan være til betydelig hjælp i børnehaveklassen, for forældre og i samarbejdet, når tingene ikke bare glider og sædvanlige pædagogiske metoder ikke løser problemet.

 

Workshoppen bygger på Lars Rasborgs bøger, Sunde børns problemer (Akademisk Forlag, 2009 og Gyldendals Bogklubber, 2010) og Miljøterapi med børn og unge (2. udg., Akademisk Forlag, 2007). 

 

D.   Ro, rum og rammer – klasseledelse i børnehaveklassen, v. Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen

I børnehaveklassen skabes en stor del af fundamentet for hele af skoleforløbet. Her udvikles og styrkes faglige forudsætninger, og her gøres børnene fortrolige med skolens hverdag.

Nogle af nøglebegreberne i en god skolestart er trivsel, selvværd og social kompetence – og én af nøglepersonerne er børnehaveklasselederen.

Det er vigtigt for klassens trivsel, at det er børnehaveklasselederen, der styrer spillet, og at eleverne kender spillereglerne.

Desværre findes ingen endegyldig opskrift på klasseledelse; men workshoppen vil give et bud på hvilke ingredienserne, der kan indgå:

  • – At skabe rum for den enkelte
  • – At lære i fællesskab
  • – At sætte rammer
  • – Bevægelse i undervisningen
  • – Cooperative Learning

Kontakt Pædagogisk konsulent Susanne Alsing for tilmelding.

Center for Undervisningsmidler
Karlavej 1, 5270 Odense N
Telefon:
+45 6318 3300 (omstilling)
+45 6318 3360 (direkte)
+45 3027 2217 (mobil)
Fax: +45  6318 3394
E-mail:
slka@ucl.dk

 

ABC Leg udstiller deltager og udstiller til arrangementet