Home / 3-5 år Førskole  / Anmeldelse af: Lær bogstaver med øjne, ører, hænder og krop.

Anmeldelse af: Lær bogstaver med øjne, ører, hænder og krop.

Anmeldelse af: Lær bogstaver med øjne, ører, hænder og krop. Referat fra kursus på Gl. Avernæs med børnehaveklasseforeningen den 19.marts 2010 af Tale-læsepædagog Karin Trøjborg Kyster. Bladudvalget Skolestart. Kursus instruktør Helle Fisker. Tidligere lærer, udviklingskonsulent, foredragsholder og

Anmeldelse af: Lær bogstaver med øjne, ører, hænder og krop.

Referat fra kursus på Gl. Avernæs med børnehaveklasseforeningen den 19.marts 2010 af Tale-læsepædagog Karin Trøjborg Kyster. Bladudvalget Skolestart.

Kursus instruktør Helle Fisker. Tidligere lærer, udviklingskonsulent, foredragsholder og forfatter.

Helle Fisker

Helle Fisker viser på ABC Dragetæppet, hvordan man kan lære bogstaver med kroppen

Vi oplevede 3 engagerende timer, med spændende inspiration og ideer til at skabe læringsmiljøer, der øger børnenes motivation og indlæring gennem en bevidst, aktiv, effektiv og sjov læreproces. Læringsstile er et stort og meget spændende område – det er som altid vanskeligt at referere – så det bedste ville være at opleve Helle Fisker selv. Det kan kraftigt anbefales, idet jeg oplevede Helle Fisker som en spændende dynamisk person med stor faglighed, entusiasme og praktisk realiserbar kunnen. Herunder refereres Helles pointer:

Læringsstile:

Læringsstile er vidt forskellige veje at gå, med samme resultat. En proces, hvori følgende overvejelser indgår: Hvordan bringer jeg dette barn til at gå fra a til b? Hvordan tilegner dette barn sig bedst stoffet?

Dunn og Dunns læringsstilselementer har fem stile: De indeholder: De fysiske elementer, de emotionelle elementer, sociologiske elementer, fysiologiske elementer og de psykologiske elementer. Disse er igen opdelt, så der i alt er 20 elementer, der kan påvirke den enkeltes indlæring.

Helle Fisker anbefaler at man starter med at tænke på sig selv. Hvordan lærer jeg bedst selv, hvordan tilegner jeg mig et nyt eller vanskeligt stof? Tænk i læringsstile og grib det an derfra.

Helle Fisker har konstateret, at ud af de 20 elementer har hun selv brug for de 3, de øvrige 17 er personligt ligegyldige for hende.

I enhver tilegnelsesproces er der er altid 3 muligheder, enten har man brug for ro, eller lyd eller man er ligeglad! Nogle har også brug for lys.

Hvad man foretrækker, er forskelligt fra person til person. Hvor er forskellen mellem dine egne overspringshandlinger ved presset koncentration? Helle Fisker har erkendt, at hun selv simpelthen skal have ro, og hun troede, at hun arbejdede bedst ved et bord, men det passede faktisk ikke – hun har nu fundet ud af at sidde med sin pc på lårene i en dejlig stol. Det må komme an på at prøve sig frem, ved at tilbyde forskellige muligheder.

Læringsstile er baseret på forskning gennem 30 år. Der findes masser af rapporter og webadresser, se bl.a. http://www.hellefisker.dk/ hvor du også finder den lille gule tavle med de 20 elementer. Dunn og Dun-modellen er bearbejdet af Fisker og Schmidt.

Her kan du bl.a. finde en tegning af modellen om læringsstil i form af Dunn og Dun-modellen.

Fysiologiske elementer: Sanselig opfattelse!

Når man arbejder med læringsstile tager man hensyn til, hvordan den enkelte bedst opfatter og tilegner sig nye eller vanskelige opgaver, dvs. hvordan man bedst sanser (= fysiologiske elementer). Den perceptuelle måde at tilegne sig et stof på: Her, har man fundet ud af, at vi mennesker kan inddeles i 4 grupper.

Helle Fisker viste hvordan bogstavtilegnelsen bliver bearbejdet for de fire grupper børn, hvis man benytter læringsstile og Helle Fiskers CD: Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop fra: www.abcleg.dk

De Visuelle børn er ca. 40 %. For disse børn er bogstavernes form illustreret ved dyr der former sig som bogstaverne.

De Taktile børn er ca. 30 %. De har brug for at bruge hænderne, f.eks. tegne i sand. Benytte sig af bogstavhjul m. klemmer. Vendespil og “sno dig”- opgaver samt bingoplader,

De Kinæstetiske børn er ca.18 %. De børn skal have gang i kroppen, være fysiske, eks. ved hjælp af karatebogstaver (store bevægelser). Smække fluer m. fluesmækker med et firkantet hul i. Bygge højeste hus – finde mindste bil, osv. Sodavands flaske kan fyldes m. sand som gulv brikker, de kan dekoreres og benyttes til gulvspil. Terningeleg: lommeterning i skum, 15x15x15cm med illustrationer i lommer på siden, som kan skiftes ud efter emne. Fiskedam kan fremstilles af brikker efter illustrationerne fra CD én.

De Auditive børn er kun 12 % af børnene, og de tilegner sig bedst vanskeligt stof ved at høre om det. Denne erkendelse, at kun 12 % børn tilegner sig vanskeligt stof ved at lytte, sætter forhåbentligt fantasien i gang hos alle undervisere.

Psykologsike elementer:

De impulsive børn reagerer lyn hurtigt. De refleksive børn, skal lige have mere tid.

De analytiske børn tager trin for trin. De holistiske børn, skal have en forklaring, som svarer på: Hvad skal vi med det her? De kræver et overblik først. De skal fodres først. Husk holisterne, ellers taber vi dem, 88% er holister! Man kan evt. starte med: “Ved I hvad jeg drømte i nat”, så får du deres opmærksomhed med det samme. Det tilgodeser holisterne.

Forskellighed og koncentration:

At arbejde med læringsstile er begrænset til at benytte, når man skal tilegne sig et vanskeligt stof.

Vedholdenhed (vi arbejder meget forskelligt) hører også med til læringsstile. Vi skal også huske at give mulighed for pauser. Helle havde nogle fine ideer: Sæt en pausestol med et P- skilt og et 5 min. ur som illustration. Barnet henter et P skilt og lægger det på sin plads, sætter sig i pausestolen, sætter klokken på p-skiven og lægger sit navn og et P- skilt ved lærerens plads

T = time out- skilt med T. Det fungerer sådan: barnet lægger skiltet med T på sin plads, suser rundt om skolen vender tilbage uden lyd og sætter skiltet på plads igen.

Alle børn skal prøve at have ro, lyd, time-out og således selv opleve, hvordan det virker. Men man forstyrrer ikke hinanden.

Ved koncentration har nogle behov for at høre musik, og nogle har behov for taktil stimulans: Nulrebolde, eller velkrobånd, pålimet under bordet, det stimulerer sprogcentret v. hjælp af højre hånds pege- og tommelfinger. Evt. at sidde på en bold – i nogle klasser sidder 16 børn på bold!

Evt. behov for at stå op i klassen, evt. på vippebræt. Der skal være balance mellem børnene, så de forskellige læringsstile evt. kan sidde i en krog for sig selv, med småsnak, så de ikke forstyrrer hinanden.

Spørg jer selv, hvorfor jeres børn reagerer, som de gør. Fx hvis du ofte siger: “Sid stille”, så kunne du i stedet sige: “Jeg kan se på dig, at du har brug for at bevæge dig. Du er ikke forkert, du lærer bare bedst, når du kan bevæge dig, her er en siddebold.”

Flow er lig med at få tilgodeset sin læringsstil, så når du eller dine elever laver overspringshandlinger, så prøv om du kan prøve nogle andre situationer, hvor I bedre kan koncentrerer jer.

Helle Fisker sluttede en meget spændende formiddag af med Lev Vygotsky- citatet. “Det, du gør sammen med børn i dag, gør de alene i morgen.”

God fornøjelse.

Materialer:

CDén: Lær bogstaver med øjne, hænder, krop. Legeprincipperne i legene går igen, således at ovenstående læringsstile tilgodeses med hjul, “sno dig” m.m.- aktiviteter.

Alle nævnte materialer kan købes hos www.abcleg.dk Jeg vil senere anmelde dem i Skolestart, materialerne blev flittigt brugt, de var smukke i stregen og af lækre materialer.

Jeg kan tilføje, prøv at opsøge mere viden om læringsstile, det er vanvittigt spændende.

God fornøjelse.

Review overview