Viden om læringsstile

At “læse” med øjne, ører, hænder og krop