Viden om læringsstile

Danske elever læser ligeså godt som resten af Norden